نی نی ها

انقدر نی نی ها رو دوست دارم قلبکه خدا می دونه تعجب

آخه...آخه خیلی ناز و خوشگل و ملوسن! خنده

مثل این کوچول

 

نگاش کنین تورو خدا خنثی

ببینین چه قدرنازه فرشته

کاشکی من هم ناز بودمافسوس

/ 1 نظر / 4 بازدید