بیا ای جان جانان مهدی ام

بیا ای جان جانان مهدی ام              بـیـــا ای روح ایــمــان مــهــدی ام

گر نـــیـــــایــی دنیـا بــرایــم              تـــار و تاریــک اســت مــهــدی ام

بیا ای جان جانان مهدی ام              بـیـــا ای روح ایــمــان مــهــدی ام

بـیـــا کـه خورشـیـد بـی تـو              همیشه پشت ابر است مهدی ام

بیا ای جان جانان مهدی ام              بـیـــا ای روح ایــمــان مــهــدی ام

بیـا قرآن بـخـوان با آن صـدا               آن صـدای مـهـربـانـت مــهــدی ام

بیا ای جان جانان مهدی ام              بـیـــا ای روح ایــمــان مــهــدی ام

گر نـــیــــایــی دنیـا بــرایــم               تـــار و تاریــک اســت مــهــدی ام

 

 

شاعر:مثل همیشه خودِ خودم!!چشمک

/ 8 نظر / 12 بازدید
پرنیان

سلام هانیه جون[قلب] شعرت خیلی قشنگ بود[دست][دست][دست][هورا][دست][دست][دست]

پرنیان

آپمممممممممممممممممممممم

پرنیان

چرا بهم سرنمیزنی[نیشخند][نیشخند]

پرنیان

شرمنده دیگه پیامه دیگه اومده منم مجبورم بدم الله الله الله الله الله الله الله الله الله هرچی ازالله میشه غیرالله نمیشه برای9نفربفرست فرداخبرخوبی بهت میرسه اگرکوتاهی کنی تا9سال بدشانس میشی برای نام خدااستخاره مکن حقیقت دارد..................